CAMERA BỊ MẤT HÌNH

Khắc phục sự cố Camera bị mất hình, kiểm tra thiết bị, dây tín hiệu và các Jack kết nối, cổng kết nối, nguồn cấp điện